Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
343000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Bankacılık ve Finansa Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
344000000001201 - Genel Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
344000000001202 - Genel Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
343000000001221 - Para ve Banka I 3+0+0 Zorunlu 5
343046100001226 - Finansal Matematik 2+0+0 Zorunlu 5
345000000001201 - Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 6
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001202 - Makroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
343000000001206 - Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
343000000001222 - Para ve Banka II 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
343000000001314 - Borç Yönetimi ve Kredi Analizi 3+0+0 Zorunlu 5
343000000001318 - Kurumsal Finans 3+0+0 Zorunlu 5
343000000001321 - Türev Piyasaları ve Ürünleri 3+0+0 Zorunlu 5
344034300001224 - Banka Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
342000000001312 - Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 Zorunlu 6
343000000001326 - Bankacılık Operasyonları 3+0+0 Zorunlu 5
100000000001400 - Staj 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_6_2 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
343000000001403 - Uluslararası Finans 2+0+0 Seçmeli 5
343000000001417 - Temel Analiz 2+0+0 Seçmeli 5
343000000001451 - Bankacılık ve Finans Araştırma Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
344000000001423 - Aktif Pasif Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 25
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
313038002261408 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2+0+0 Seçmeli 4
343000000001452 - Bankacılık ve Finans Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
344000000001420 - Denetim 2+0+0 Seçmeli 5
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler