Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
345000000001101 - Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 6
811000000001103 - Gıda Bilimi 3+0+0 Zorunlu 6
811000002261101 - Mesleki Oryantasyon ve Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
811034400001101 - Turizm İşletmeleri Muhasebesi 2+0+0 Zorunlu 4
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
311034500001202 - Örgütsel Davranış 3+0+0 Zorunlu 6
811000000001104 - Yiyecek İçecek Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 4
811000000001201 - Beslenme İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 6
811021400001102 - Mutfak Yönetimi ve Tasarımı 3+0+0 Zorunlu 4
811031200001200 - Yemek Sosyolojisi ve Antropolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345081100001203 - Restoran Yönetimi ve İşletmeciliği 2+0+0 Zorunlu 4
810081103401201 - Turizm Endüstrisine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
811054100001205 - Gıda Teknolojisi I 2+1+0 Zorunlu 5
811054100001207 - Mutfak Teknikleri I 0+4+0 Zorunlu 6
811072000001201 - Gıda Hijyeni 2+1+0 Zorunlu 5
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
811000000001200 - Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 5
811000000001202 - Gıda Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 6
811034400001202 - Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü 2+0+0 Zorunlu 4
811054100001206 - Gıda Teknolojisi II 2+1+0 Zorunlu 5
811054100001208 - Mutfak Teknikleri II 0+4+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
811000000001304 - Unlu Mamul Üretimi 0+4+0 Zorunlu 6
811031200001305 - Türk Mutfak Kültürü ve Uygulamaları 0+4+0 Zorunlu 6
811034503111301 - Hizmet Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
811044200001301 - Gıda Katkı Maddeleri 3+0+0 Zorunlu 6
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
310081100001302 - Yemek Kültürü ve İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
811000000001303 - Tarif Geliştirme ve Sunum Teknikleri 0+4+0 Zorunlu 6
811000000001306 - Mönü Planlama ve Servis Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
811044200001308 - Gıda Toksikolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
811000000001310 - Dünya Mutfakları I 0+4+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
342000000001411 - Hizmet Pazarlaması 2+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
811000000001401 - Dünya Mutfakları II 0+4+0 Seçmeli 5
811000000001403 - Yiyecek İşletmesi Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
811000000001405 - İçki Kültürü ve Şarap Bilimi 3+0+0 Seçmeli 5
811054100001409 - Pasta ve Tatlı Üretimi 0+4+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001403 - Staj 0+0+0 Seçmeli 15
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
811000000001402 - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 30