Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
343000002261197 - Mesleki Oryantasyon ve Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
344000000001201 - Genel Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
344000000001202 - Genel Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
343000000001206 - Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
343034400001301 - Aracı Kurum İşlemleri 3+0+0 Zorunlu 6
343038000001106 - Sermaye Piyasası Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 5
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
343000000001210 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2+0+0 Zorunlu 6
343034400001402 - Sermaye Piyasası Araçları 3+0+0 Zorunlu 5
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
341046146211301 - Temel Ekonometri 3+0+0 Zorunlu 5
343000000001313 - Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
343000000001318 - Kurumsal Finans 3+0+0 Zorunlu 5
343000000001321 - Türev Piyasaları ve Ürünleri 3+0+0 Zorunlu 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
314046104621415 - Finansal Ekonometri 2+0+0 Zorunlu 5
342000000001312 - Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 Zorunlu 6
100000000001400 - Staj 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_6_2 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
343000000001403 - Uluslararası Finans 2+0+0 Seçmeli 5
343000000001417 - Temel Analiz 2+0+0 Seçmeli 5
343034403141403 - Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Araştırma Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
313038002261408 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2+0+0 Seçmeli 4
343000000001401 - Teknik Analiz 2+0+0 Seçmeli 5
343034403141404 - Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
343034403451404 - Fon Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
343034403801402 - Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim 2+0+0 Seçmeli 5
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30