Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
222000000001293 - Rusça I 3+0+0 Zorunlu 4
345000000001101 - Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 6
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
811081202261101 - Mesleki Oryantasyon ve Turizm İşletmeciliği ve Otelciliğe Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001246 - Rusça II 3+0+0 Zorunlu 4
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
311034500001202 - Örgütsel Davranış 3+0+0 Zorunlu 6
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
811034503211102 - Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001471 - Rusça III 3+0+0 Zorunlu 4
344034500001201 - Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 6
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
811034500001102 - Konaklama Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
811081208141201 - Odalar Bölümü Yönetimi 3+1+0 Zorunlu 4
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001472 - Rusça IV 3+0+0 Zorunlu 4
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
380081000001203 - Turizm Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
810081108121202 - Rekreasyon 3+0+0 Zorunlu 4
811034500001217 - Yiyecek ve İçecek Yönetimi 4+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345081100001203 - Restoran Yönetimi ve İşletmeciliği 2+0+0 Zorunlu 4
810000000001208 - Türkiye de Turizm Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 6
810048203451307 - Turizm Endüstrisinde Bilişim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 6
811034400001101 - Turizm İşletmeleri Muhasebesi 2+0+0 Zorunlu 4
811034508611301 - Otel İşletmeciliğinde Destek Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 6
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345031100001303 - İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
345081000001306 - Turizm Politikaları ve Planlaması 3+0+0 Zorunlu 6
811000000001306 - Mönü Planlama ve Servis Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
811034400001202 - Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü 2+0+0 Zorunlu 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
811034000001302 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
340081000001402 - Uluslararası Turizm 2+0+0 Seçmeli 5
342000000001411 - Hizmet Pazarlaması 2+0+0 Seçmeli 5
345034200001324 - Satış Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
345081000001423 - Turizm Hedef Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
811034000001303 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
811034000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 15
811034000001404 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 30