Bölüm Mesajı | Bankacılık ve Finans (Türkçe)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bölüm Başkanının Mesajı

Finansal derinleşmesi giderek artan ülkemizde finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi daha da artmıştır. Önceki yıllarda artan eleman ihtiyacını gerektiğinde uzmanlık dışı alanlardan sağlayan banka, sigorta ve aracı kurum vb. gibi finansal kurumların finansta uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacı artmaktadır. Ülkemizde üniversitelerde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bizim uygulamalı bilimler yüksekokulu bölümü olarak farkımız ise doğrudan işe dönük eğitimin uygulamalı olarak teorik eğitim ile birlikte verilmesidir. Bu çok önemli bir avantajdır.

Bu bölümün temel amacı; para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık ve finans bölümünde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi hedeflenmiştir.

Bankacılık ve Finans bölümü mezunları oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Bölüm mezunlarının kamu ve özel sektörde istihdam imkânı vardır. Bunlar arasında, BBDK, SPK, kamu, katılım ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketleri, sigorta işletmeleri, danışmanlık şirketleri, menkul kıymet aracı kuruluşları ve özel sektör işletmeleri bulunmaktadır. 

Küreselleşen ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılmış olan Bankacılık ve Finans bölümünün amacı, öğrencilerimizi sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmektir.

Bankacılık ve Finans Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Doç. Dr. Narman KUZUCU
Bankacılık ve Finans (Türkçe) Bölüm Başkanı