Kariyer Olanakları | Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kariyer Olanakları

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. turistik işletmeleri yönetecek personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm mezunları, daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Yetenek ve yabancı dil meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak vermektedir.