Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan
Müdür
Dr. Öğr.Üyesi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Celal KEPEKÇİ
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Nurgün ERKAN
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu
Bankacılık ve Finans (Türkçe) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin Vedat AKMAN
Bankacılık ve Finans (İngilizce) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Orkun ÖZÜER
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Hatice Nihal BURSA
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) Bölüm Başkanı