Bölüm Mesajı | Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bölüm Mesajı

Turizm sektörünün ekonomik hayat içindeki yeri Türkiye'de ve dünyada hızla artmakta ve sektörün niteliği değişmektedir. Modern turizm anlayışında, konaklama ve seyahat işletmeleri yöneticilerinin; çağdaş turizm yönetimi tekniklerini bilen, uluslararası düzeyde yeterli bilgi birikimine sahip ve rasyonel düşünebilen, yaratıcı ve üretken, seçenekler geliştirebilen, birden fazla yabancı dil bilen kalifiye eleman olmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verecek elemanlar ancak ciddi bir üniversite eğitimi ile mümkün olabilecektir.

Turizm endüstrisinin ihtiyaçları ve global değişmeler göz önüne alındığında, genel işletme disiplinleri ile turizm mesleğinin gerekleri ve uygulamalı alan çalışmaları arasındaki denge sağlanarak, turizm sektörünün değişen insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Globalleşmeye paralel olarak eleman gereksinimi yıllar içerisinde artarak devam edecektir. Bölümün temel hedefi turizm piyasasında aktif olarak çalışan, turizm sektöründeki kuruluşların ihtiyaç duyduğu donanıma sahip analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı nitelikleri olan Turizm İşletmecilerini yetiştirmektir.

Bu bölümün eğitim dili Türkçe'dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.


Doç. Dr. Ceren Gül ARTUNER ÖZDER
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı