Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Danışma Kurulu

 

Bölüm

Bölüm Paydaşı

Dış Paydaş

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN

Gökhan TUFAN

Fahri GEDİZ

Bankacılık ve Finans (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU

Sema YURDUM

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Vedat AKMAN

Bankacılık ve Finans (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU

Sema YURDUM

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Vedat AKMAN

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Prof. Dr. Celal KEPEKÇİ

Kenan SÖZBİR

Dr. Öğr. Üyesi Türker TUĞSAL

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Dr. Öğr. Üyesi Nurgün BAL

Mustafa YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Gül Nihan GÜVEN YEŞİLDAĞ

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Orkun ÖZÜER

Prof. Dr. Çiğdem ERBUĞ ÜTEST

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nihal BURSA

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Orkun ÖZÜER

Prof. Dr. Çiğdem ERBUĞ ÜTEST

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nihal BURSA