Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Danışma Kurulu

Bölüm

Bölüm Paydaşı

Dış Paydaş

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN

Gökhan TUFAN

Fahri GEDİZ

Bankacılık ve Finans (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BOZTOPRAK

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Vedat AKMAN

Sema YURDUM

Bankacılık ve Finans (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Vedat AKMAN

Sema YURDUM

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Prof. Dr. Celal KEPEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Türker TUĞSAL

Kenan SÖZBİR

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Dr. Öğr. Üyesi Nurgün BAL

Dr. Öğr. Üyesi Gül Nihan GÜVEN YEŞİLDAĞ

Mustafa YILDIZ

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Orkun ÖZÜER

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nihal BURSA

Prof. Dr. Çiğdem ERBUĞ ÜTEST

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Orkun ÖZÜER

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nihal BURSA

Prof. Dr. Çiğdem ERBUĞ ÜTEST