Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nurgün ERKAN
Seçilmiş Temsilci Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülşah KÜTÜKCÜOĞLU
Seçilmiş Temsilci Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Orkun ÖZÜER
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) Bölüm Başkanı
Ali Cemre USTA
Yüksekokul Vekil Sekreteri